EN
首页»资讯中心

喜讯:富谷集团并购佛山百塔峰饮品8K公告成功发布!

      2020202016(SEC)8K

      佛20056000120003000FDA 88P-00301993)A600广800

      水8K使

https://www.otcmarkets.com/filing/html?id=13832281&guid=xZljUaQlROCQkMh

      Fortune Valley Treasures, Inc.--,,,,,,,, 
      集20152016CHINA KAIPENG GROUP COLTDGAOSHENG GROUP COLTD2016(SEC),:FVTI

 

其他新闻
上一篇喜讯:富谷集团并购玛咖翁酒业8K公告成功发布!
下一篇喜讯:富谷集团正式任命林凯鸿先生为首席财务执行官!